• יו"ר: פרופ' ניר וסרברג
  • מזכיר: ד"ר איאן וייט
  • גזבר: ד"ר יפעת יוסף
  • יו"ר ועדה מדעית: ד"ר נועם שוסמן
  • חברי ועדה מדעית: ד"ר עדה רוזן, ד"ר ניר חורש
  • מרכז ועדת אינטרנט: ד"ר עידו מזרחי

מגזין

21.09.2023, 11:23
20.04.2020, 09:45
02.04.2020, 14:48
11.03.2020, 14:16
10.02.2020, 14:54
15.08.2019, 14:18
28.02.2019, 14:19
04.01.2018, 13:16