• יו"ר: פרופ' ניר וסרברג
  • מזכיר: ד"ר איאן וייט
  • גזבר: ד"ר יפעת יוסף
  • יו"ר ועדה מדעית: ד"ר נועם שוסמן
  • חברי ועדה מדעית: ד"ר עדה רוזן, ד"ר ניר חורש
  • מרכז ועדת אינטרנט: ד"ר עידו מזרחי

החדשות

05.08.2020, 17:47
05.08.2020, 10:52
05.08.2020, 10:17
05.08.2020, 09:19
04.08.2020, 13:31
04.08.2020, 11:25