• יו"ר: פרופ' ניר וסרברג
  • מזכיר: ד"ר איאן וייט
  • גזבר: ד"ר יפעת יוסף
  • יו"ר ועדה מדעית: ד"ר נועם שוסמן
  • חברי ועדה מדעית: ד"ר עדה רוזן, ד"ר ניר חורש
  • מרכז ועדת אינטרנט: ד"ר עידו מזרחי

החדשות

01.11.2020, 14:38
20.04.2020, 09:45
10.04.2020, 10:38
02.04.2020, 14:48
11.03.2020, 14:16
03.03.2020, 08:25